how to make a gif at gickr.com

   Această filială a fost creată şi constituită  ca bibliotecă, dezvoltată şi îngrijită (dezvoltare şi completare bază de date, elaborarea bibliografiilor pe domenii de studiu, program informatizat de bibliotecă, website-uri etc.), din 2003 pană in 2015 şi (ianuarie - februarie 2017), de Gabriela Matiu, bibliotecar - analist programator, angajat al B.J.Olt din 1990.

Aceasta este cea de-a doua filială a B.J.Olt constituită ca bibliotecă, ingrijită si dezvoltată de Gabriela Matiu, prima filială a B.J.Olt fiind, cea constituită in 1998, la Colegiul Economic din Slatina, pentru a servi informării si studiului studentilor primelor facultăti deschise la Slatina, respectiv - Facultatea de drept (filiala) a Facultătii de drept de la Tg.Jiu si celor 3 facultăti (filiale) ale ASE Bucuretsti (Facultatea de Management, Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune si Facultate de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori). Acestea au fiintat pană in 2006.

  Revenind la Filiala din incinta Colegiului Ion Minulescu, aceasta a fost înfiinţată ca filială a B.J.Olt, în luna ianuarie 2003 de catre directorul Bibliotecii Județeane ”Ion Minulescu”, prof.dr. Paul Matiuîn colaborare cu Presedintele Consiliul Judetean Oltîn scopul sprijinirii studenților slătineni, odată cu înființarea Filialei universitare a Universității din Pitești - la SLATINA (septembrie 2002) - deci, este o bibliotecă specializată pentru domeniile studiate în facultăţile înfiinţate. Filiala universitară a Bibliotecii Județene Olt dispune în prezent (2017), de un fond de cca. 10000 de documente (u.b.). Colecţiile bibliotecii cuprind, pe lângă domeniile preponderent studiate în momentul de faţă, adică - lingvistică, literatură română şi universală, psihologie, pedagogie - şi informatică, economie, drept etc. 

     Începând cu anul 2011, Biblioteca Judeţeană Olt "Ion Minulescu" Slatina a intrat alături de alte 20 de biblioteci orăşeneşti şi comunale din judetul Olt în programul "Biblionet" prin care bibliotecile publice primesc sprijin şi donaţii de echipament IT din partea Fundatiei SUA "Bill si Melinda Gates", programul derulându-se prin International Research and Exchanges Board (IREX) România.

     Biblioteca Filiala universitară a B.J. Olt, fiind cuprinsă în acest program, a beneficiat începând cu luna decembrie a anului 2012, de o donaţie de 6 computere care sunt conectate la internet și dotate cu S.O. / Win - 7 și MS-Office 2010, router, camere video, căşti, scanner, imprimantă şi videoproiector. Toate aceste echipamente IT vin în sprijinul studenţilor Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei din Filiala Slatina, completând nevoia de informaţii a acestora. Utilizatorii (studenţii înscrişi la bibliotecă) beneficiază de servicii prompte şi profesioniste şi de o bogată bibliogrfie pentru studiu în vederea elaborării lucrărilor de licenţă sau, pentru pregătirea dizertaţiilor la master. 

Bibliotecar: Gabriela MATIU

 

 Programul bibliotecii „Filiala Universitară” –

filială a Bibliotecii Județene Olt "Ion Minulescu"

luni - joi - 08:00 - 16:30

vineri - 08:00 - 14:30

E-mail (1): filialaunivbjolt@yahoo.ro

        E-mail (2): filialauniversitarabjolt@gmail.com

 

 

Condiții de înscriere la bibliotecă *

 

             Accesul utilizatorilor (studenților   Facultății de Științe ale Educației) la colecțiile și la serviciile   bibliotecii - Filiala Universitară – filială a Bibliotecii Județene Olt "Ion Minulescu" se face în   conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a acesteia   coroborat cu prevederile legale referitoare la protecția patrimoniului   cultural național.

 

a) Accesul la colecțiile bibliotecii se   face numai pe baza permisului unic de utilizator și semnarea contractului de   împrumut;

b) Contractul de utilizare are rol de titlu executoriu;

c) Permisul de utilizator poate fi obținut   de orice student, masterand, profesor al Facultății de Științe ale Educației   – filiala Slatina, care prezintă un document de identitate (B.I, C.I., și o   adeverință din care să  rezulte că  este student al acestei filiale universitare din cadrul UPIT, fără însă, a se condiționa să aibă domiciliul stabil în municipiul Slatina);

dPermisul este valabil pe toată perioada studiului, respectiv 3   ani;

e) Vizarea permisului se face anual.


  
             Nerestituirea la termen a documentelor din bibliotecă,  împrumutate de către utilizatori se sancționează  cu plata unei sume aplicată gradual, până la 50% din valoarea de inventar, actualizată cu coeficientul de inflație la zi.

* ROI (Regulamentul de Ordine Interioara)